Sümerler Türk mü?(N. Kemal Zeybek)

Elimde küçük ve şirin bir kitap var. 1935 yılında basılmış ve Türk Dil Kurumu yayını... Türkçe’den Osmanlıca’ya Cep Klavuzu... Önsözünü İbrahim Necmi Dilmen yazmış. Buradan bir cümle ile başlayalım:
    
"Hele Türk olduğuna şüphemiz kalmamış Sümerlerin dili hakkında iki-üç seneden beri alimler tarafından ortaya konulan ince araştırma eserleri gözönüne alınırsa, işaret ettiğimiz büyük hakikatin az zamanda güneş parlaklığıyla kendini göstereceğine şüphe edilemez."
     Onu biliyoruz... Atatürk döneminde Sümerlerin Türk olduğu biliniyordu. Sümerbank ve birçok kişinin adının ya da soyadının Sümer olması da bundandı...
     Sonra o işler bırakıldı. Ama bilim öz yolunda yürüdü...
     Kazakistanlı büyük bilgin Olcas Süleymanof’un "Az İ Ya" adlı çıkarması çok ses getirdi. Çok tartışmalara yol açtı. Olcas Bey, Sümerce, Göktürkçe ve bugünkü Türkçeler arasında geçişleri ortaya koyan ilginç çalışmalar yaptı.
     Azerbaycan’da Prof. Dr. Aydın Memmedof, Sümerce ile Türkçe arasında 800 ortak söz buldu. Azerbaycan’da bu konuda yapılmış çok çalışma var.

OSMAN NEDİM TUNA
     Türk Dil Kurumu’nun 1997 yılında yayınladığı küçük  dev çıkarma elimde... Yazarı Prof. Dr. Osman Nedim Tuna... 168 söz üzerinde yaptığı çalışma ile Sümerce’nin Türkçe ile ilgisini ortaya koydu. Kendisi bana sonradan bunları 600’e çıkardığını söylemişti... Bulup yayınlamalı...
     Tuna Hoca, çalışmasını bilim kurulları önünde savundu ve kabul edildi.
     Bakınız bunu nasıl açıklıyor:
     "9 Nisan 1974’te son defa University of Pennsylvnai’da üniversitenin Yakın, Orta ve Uzakdoğu dilleri uzmanları, ikisi Hind-Avrupa (George Cardona, Henry Hoenigswald), biri Mukayeseli Kızıl Derili Dilleri (John Fauht), biri Sümerolog (Ake Sjöberg), biri Assriolog (Earl Leichty) olan iki çivi yazıları uzmanı, toplam 22 kişilik bir grup konuyu enine boyuna münakaşa ettik. Bu toplantıların hiçbirinde bütüne, 200’den fazla karşılaştırma içinde (Pritsak tarafından ileri sürülen) sipad hariç, hiçbir kelimeye itirazda bulunulmadı. Tebliğimin sonunda, Sinor metnin bir an önce yayımlanmasını istedi. Hepsinde, kullandığım metot beğenildi ve sonuncusunda impeccable ‘kusur atfedilemez’ olarak tavsif edildi. Son sözü söyleyen lengüistlerden ikisi (Cardona ve Faugnt) değerlendirmelerinde, davayı ispatlanmış kabul ettiklerini, birisi (Hoenigswald) time depth ‘zaman derinliği’ meselesi dolayısı ile ‘ufak bir rezervasyonla’ ispat edilmiş saydığını açıkladılar."
     Hocamızın çalışmasında kurallı ses değişmeleri ve doğrudan görülebilen denklikler var. Örneklere bakar mısınız:

     Türkçe          Sümerce
      Ata                 Adda
      Agır                Agar
      Asgı                Azgu
      De! (söyle)      Di
      Tengri             Dingir
      Dök                Dug
      Es                  
      Kom (ağıt)      Kum
      Kapkacak       Kapkagac
      Kaç                Kaş
      Ko (koy)        Ku
      Men               Men
      Sağ                Sag
      Sun               Sum
      Tin                Tın
      Toku             Tuku
      On                 U
      Öbür             Ubur
      Yumuş (iş)    Umuş
      Us (akıl)       
      Sağ (taraf)     Zag
      Çibin (sinek)  Zibin

     Peki bunlardan ne çıkar... Sümerlerin atalarımız olduğu çıkar ne çıkacak...
     Belirtmeliyim ki Sümerler ondokuzuncu yüzyıla kadar bilim dünyasının bilmediği bir gerçekti... Diyorum ki, bilim adamlarının araştırması gereken daha neler neler var... Sümerlerin Orta Asya’dan geldikleri biliniyor. Peki geldikleri yerde ve Avrasya’nın enginliklerinde başka hangi zenginlikler vardı. Avrasya’da binler yıl önce Türklük nelerle uğraşıyordu. Araştırın ve çıkarın.
     Sümerler niye mi önemli?
     Onun karşılığını da S. M. KRAMER versin. Türk Tarih Kurumu’ndan çıkan kitabın adı:
"Tarih Sümer’le Başlar,"
     Yani? Yani bugünkü tarih biliminin bilgi birikimine göre tarih Türk ile başlar... İster inan, ister inanma... Ama oku, incele ve araştır... Sonra tartış...


     *http://www.aygazete.com/?32915

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !